Konstituerende Bestyrelsesmøde

Den 9. Maj holdt Pandrup Borgerforening generalforsamling på Pandrup Kro. Blandt de fremmødte blev der valgt en ny bestyrelse, samt det blev tilkendegivet, at flere havde interesse i at deltage aktivt i foreningen. Der er et klart ønske fra medlemmerne om, at der fremover skal være flere aktiviteter i Pandrup by, og at vi især tænker børnefamilierne ind i vores aktiviteter.

Flere aktiviteter kræver også flere hænder. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev det besluttet at arbejde på at nedsætte forskellige udvalg til at varetage både vores traditionsrige arrangementer, såsom Sankt Hans og det årlige Hestevæddeløb, men også udvalg som kan arbejde på nye tiltag. Der er blevet besluttet at afholde et nyt møde den 12. juni for alle, som er interesseret i at deltage i et udvalg.  

Det blev ligeledes besluttet, at Foreningen skal have et løft i forhold til vores synlighed på de online medier.

 

 

 

Pia Steen Bjerring

Bestyrelsesmedlem

Tobias Lynnerup

Bestyrelsesmedlem

Tanja Kjær Larsen

Bestyrelsesmedlem

Trine Bjørn Andersen

Bestyrelsesmedlem